TARJOLLA JALOSTUKSEEN

Useimmat pomeranian-uroksistamme ovat tarjolla tapauskohtaisesti myös ulkopuoliseen jalostuskäyttöön. Perusvaatimuksena on, että narttu täyttää vähintään Pienpystykorvat ry:n jalostusohjesäännön vaatimukset. Lisäksi nartun on oltava suvultaan ja tyypiltään sopiva uroksen kanssa. Nartun omistaja on velvollinen allekirjoittamaan ennen astutusta sitoumuksen, ettei uroksiemme jälkeläisiä myydä kennel- tai tarhaoloihin.