JMV-98 / Junior World Winner -98
OSSIE V LENNINGER TAL "Ozzy"

Ossie v Lenninger Tal

oranssi kleinspitz uros / orange Kleinspitz dog
synt / born 1997
koko / size: 27 cm

-IM MEMORIAM-

polvet 0/0 patella luxation
PRA-sairas / has an eye disease PRA

Ei jalostuskäytössä / Not for breeding

Kasvattaja / breeder: Kurt Blankenhorn, D

Iwo v Madrano
PRA-kantaja / PRA-carrier

Falko v Kuckucsbach

D CH
Sammy v Loh

Xandra v Schamburg-Lippe

Heidi v Kreichgau

Ricki v Loh

Clara v Schaumburg-Lippe

Vroni v Lenninger Tal
PRA-kantaja / PRA-carrier

Ricki v Loh

Jerry v Loh

Odette vd Klarenhöhe

Cleopatra vom Haus Sebastiano

INT CH
Aschwin v Karifra

D CH
Ute v Schaumburg-Lippe